Hanya berlaku untuk 4 mata kuliah saja :

Bila kurang JELAS, hubungi BAAK. Terima kasih.

Share